Menu

ฟอเร็กซ์

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือตลาดแลกเปลี่ยนเป็นตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตลาดนี้กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสำหรับแต่ละสกุลเงินที่ซื้อขาย ซึ่งรวมถึงแง่มุมทั้งหมดของการซื้อขายการซื้อและการขายสกุลเงินในราคาที่กำหนดหรือผันผวน

เมื่อสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ซื้อขายมีมูลค่าเทียบกับอีกสกุลหนึ่งผลลัพธ์จะถูกเรียกว่าเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผู้ซื้อขายอาจซื้อสกุลเงินหนึ่งแล้วขายอีกสกุลหนึ่งในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือก่อนวันที่กำหนด ในการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงเราต้องใช้ข้อมูลเช่นราคาจากการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่สำคัญ

ในบรรดาสกุลเงินต่างๆที่สามารถซื้อขายได้ในตลาด Forex การซื้อขายส่วนใหญ่ ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐยูโรเยนญี่ปุ่นปอนด์อังกฤษและดอลลาร์ออสเตรเลีย สิ่งเหล่านี้มีคุณลักษณะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันและมีการซื้อขายในการแลกเปลี่ยน Forex คู่สกุลเงินทั่วไปบางคู่ ได้แก่ ยูโรเทียบกับดอลลาร์ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเยนและปอนด์อังกฤษเทียบกับดอลลาร์ สกุลเงินหลักอื่น ๆ ของโลกที่มีการซื้อขาย ได้แก่ ดอลลาร์แคนาดาฟรังก์สวิสและดอลลาร์ออสเตรเลีย แม้ว่าสกุลเงินเหล่านี้จะเป็นสกุลเงินหลัก แต่ก็มีสกุลเงินทั่วโลกที่ซื้อขายในตลาด Forex ฟอเร็กซ์

ผู้ค้า forex อาจซื้อสกุลเงินโดยมีจุดประสงค์เพื่อขายในภายหลังและนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการค้าเสรี ผู้ซื้อขายจะซื้อสกุลเงินที่มีราคาไม่แพงเพื่อให้เขาหรือเธอสามารถขายสกุลเงินที่มีราคาแพงกว่าได้ ด้วยการซื้อเงินตราต่างประเทศราคาต่ำและขายในราคาที่สูงกว่าปกติผู้ซื้อขายสามารถทำกำไรได้

การซื้อขาย Forex ทำได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันและ 365 วันต่อปี ในการใช้ประโยชน์จากตลาด Forex จำเป็นต้องซื้อและขายสกุลเงินเดียว เนื่องจากลักษณะเฉพาะของการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจึงไม่มีผู้ค้าสองรายที่จะใช้กลยุทธ์เดียวกันทั้งหมด นักเทรดมักจะใช้ประโยชน์จาก “แนวโน้ม” เพื่อทำนายการเคลื่อนไหวในอนาคตของสกุลเงินหนึ่งเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง

ปัจจัยหลักสองประการเข้ามามีบทบาทเมื่อผู้ซื้อขาย Forex ตัดสินใจที่จะซื้อสกุลเงินและขายอีกสกุลเงิน อันดับแรกราคาของสกุลเงินแรกจะถูกประเมินโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ สูตรนี้เกี่ยวข้องกับการดูอุปสงค์และอุปทานสำหรับสกุลเงินที่เป็นปัญหา ปัจจัยหลักประการที่สองคืออัตราดอกเบี้ย เมื่อผู้ซื้อขาย Forex เห็นว่าสกุลเงินมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่า “ตามธรรมชาติ” – เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยลดลงผู้ซื้อขายอาจตัดสินใจซื้อสกุลเงินต่างประเทศที่มีปัญหา เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นผู้ซื้อขายอาจตัดสินใจขายมูลค่าของสกุลเงินนี้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์ FIBO Group